I samarbete med

#Modetteitgirls

Regler & Villkor

It Girls i korthet:

  • Registrera en blogg på itgirls.se.
  • Blogga, engagera läsare och anta utmaningar. Det spelar ingen roll när du sätter igång, du kan fortfarande gå vidare till final.
  • Juryn väljer sin favorit efter varje utmaning baserat på kriterier för utmaningen och spridning av bloggen.
  • Vinnaren av It Girls 2016 får ett exklusivt bloggkontrakt hos Modette och får uppleva New York Fashion week tillsammans med FUN Light.

Regler och villkor för It Girls

Stockholm 2016-03-01

1. ALLMÄNT

Detta är ett avtal mellan dig och Nyheter24-gruppen. Avtalet avser ditt deltagande i tävlingen It Girls och aktiviteter rörande tävlingen.

Nyheter24-gruppen (hädanefter omnämnda som “vi”, “vår” eller “oss”) anordnar tävlingen It Girls (“tävlingen”) där vinnaren har chansen att få testa på att vara modekorrespondent och blogga exklusivt på Modette.se. Tävlingens kvalfas startar vecka 11 och avslutas vecka 15 då finalisterna utses. Finalfasen börjar vecka 18 och avslutas vecka 26.

För att delta i tävlingen måste du registrera en blogg på www.itgirls.se och anta minst en av utmaningarna. För en fullständig beskrivning av tävlingsgenomförandet hänvisar vi till ”Om tävlingen”. Vinnaren utses av en jury. I juryn ingår Josefin Dahlberg, Bianca Ingrosso, Ida-Marie Ingmarsson, Vanja Wikström och Salem Indrias från Nyheter24-gruppen. I juryn ingår även representanter från sponsorer. Juryn utser vinnaren baserat på dennes prestation under både kval- och finalfasen. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras. Representanter från Nyheter24-gruppen kommer att assistera juryn under tävlingen.

Genom att delta i Nyheter24-gruppens tävling accepterar du att följa: (a) detta avtal och övriga tävlingsvillkor på itgirls.se, (b) personuppgiftsbehandlingen i punkt 10 samt (c) våra beslut avseende tävlingen. Våra beslut avseende tävlingen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

2. PRISER

Priserna som Nyheter24-Gruppen delar ut är personliga och får inte säljas eller ges bort till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsterna mot kontanter eller annan egendom. Vi förbehåller oss rätten att byta ut ett pris mot andra priser till jämförbart värde. Mottagandet av pris kan vara föremål för villkor som uppställs av tillverkare och leverantörer. Vinnaren står själv för eventuella utgifter och kostnader förknippade med mottagandet av priset.

3. RÄTT ATT TA EMOT PRIS

När det behövs kan vi meddela vinnaren att denne, för att ha rätt att ta emot pris, måste underteckna ett dokument som säger att vinnaren (a) garanterar att denne har rätt att ta emot priset; (b) befriar oss från allt ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med tävlingen eller på grund av ett pris, förutsatt att detta inte orsakats genom vår grova oaktsamhet; samt (c) ger oss rätt att publicera personuppgifter i annons- och publicitetssyften utan ersättning på sätt som framgår av punkt 10. Om vi meddelar vinnaren att ett sådant dokument behövs undertecknas måste vinnaren underteckna dokumentet och skicka detta till oss inom fem (5) arbetsdagar från dess att vinnaren mottagit dokumentet. Om vinnaren inte undertecknar dokumentet kan denne diskvalificeras, i vilket fall en alternativ vinnare utses.

4. VILLKOR FÖR ATT TA EMOT PRIS, FUSK MM

För att få ta emot pris (eller del av ett pris) måste vinnaren följa tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Vinnaren ska betala alla försäkringar, skatter, avgifter och utgifter oavsett om detta sagts särskilt i beskrivningen av priset eller inte.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare och/eller vinnare om dessa inte följt lag, detta avtal och övriga tävlingsvilkor, fuskat eller om det annars föreligger sakliga skäl för diskvalifikation.

5. RESOR, INTYG

Priset i tävlingen är förenligt med en resa. Vinnaren ansvarar för att denne har giltigt pass, visum och/eller annat nödvändigt resedokument. Vinnaren måste vara tillgänglig för av/hemresa på de datum som Nyheter24-gruppen anger. Åtagandet avser också hela perioden där vinnaren rapporterar för Nyheter24-gruppen och FUN Light. Ett alternativt datum för av- eller hemresa kommer inte att erbjudas.

Åtagandet för närvaro gäller även under andra delar av tävlingen. Tävlanden ska infinna sig under de datum som specificeras av Nyheter24-gruppen. Tävlanden som inte kan delta under den angivna perioden kommer inte att kunna medverka i tävlingens finalfas. Finalisterna utses av representanter för Nyheter24-gruppen. Finalister åtar sig att närvara vid alla obligatoriska tillfällen (exempelvis webbtv-produktion eller tävlingsmoment). Om du inte kan komma, oavsett anledning, går din plats till näste tävlande i turordningen.

6. ÅLDERSGRÄNS, VEM KAN INTE DELTA MM

För att kunna vinna hela tävlingen måste deltagaren vara över 18 år gammal. Om det visar sig att vinnaren inte uppfyller detta krav kommer priset att gå vidare till en alternativ vinnare. Personer under 18 år kommer att kunna delta i tävlingen, men inte ha möjlighet att vinna priset som mode-reporter. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

Nyheter24-gruppen förbehåller sig rätten att begära utdrag ur belastningsregistret hos Polisen för deltagare i finalfasen.

Anställda hos Nyheter24, deras make/maka och barn till sådana anställda och sponsorer eller andra företag som agerar i samarbete med tävlingen får inte delta i tävlingen.

7. RÄTTIGHETER

Om du deltar i en tävling genom att skicka in kreativt material (t.ex. texter, fotografier, ljud, musikvideos, audiovisuella kombinationer, teckningar, animeringar eller annat material) som läggs upp på webbsidan och/eller som skickas genom SMS, ger du oss en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, global, royaltyfri licens (med rätt att underlicensiera och överlåta) att använda, reproducera, sprida, ändra eller göra bearbetningar av, visa och framföra materialet i vilka medieformat som helst och genom vilka mediekanaler som helst på sätt som vi finner lämpligt. Du är ansvarig för att du har alla nödvändiga rättigheter, licenser och samtycken till sådant material för att kunna ge oss en sådan licens. Om du inte samtycker till att ge oss en sådan licens eller vet att du inte har alla nödvändiga rättigheter, licenser eller samtycken ber vi dig att inte delta i tävlingen. Rätten gäller Nyheter24-gruppen samt tävlingens sponsorer.

8. INFORMATION OM VINNARE

Vinnaren kommer att bli kontaktad via e-post eller telefon så snart som möjligt efter det att deltävlingarna avgjorts. Vinnaren kommer även att tillkännages på itgirls.se och i Nyheter24-nätverket på sätt som föreskrivs i punkt 10.

9. ANSVAR

Vinnaren godkänner att vare sig vi, våra partners, våra anställda eller sponsorer har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med någon tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller förlust av själva priset i sig), förutsatt att detta inte orsakats genom vår grova oaktsamhet eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemot vinnaren om t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd eller försenad, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.

Tävlande är ensamt ansvarig för innehållet i materialet och konsekvenserna för att detta postas eller publiceras i samband med tävlingen. Detta innefattar allt material som av tävlanden publiceras i bloggar, kommentarer eller i någon annan form. Vi förbehåller oss rätten att stänga av/utesluta tävlande som publicerar upphovsrättsskyddat, eller stötande material, från tävlingen och plattformen.

10. POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av tävlingsbidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen och i övrigt på sätt som framgår av vår policy [1] för behandling av personuppgifter. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som för- och efternamn samt ort att tillkännages på itgirls.se, i Nyheter24-gruppens nätverk samt hos tävlingens sponsorer. Nyheter24-Gruppen har rätt att använda vinnaren i framtida marknadsföring tills det att bloggavtalet går ut. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Nyheter24-Gruppen på kontakt@itgirls.se eller brev ställt till oss på adressen:

Nyheter24 AB

Regeringsgatan 29

111 53 Stockholm

 

11 Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i de allmänna tävlingsvillkoren innan tävlingen avslutas. Eventuella modifierade villkor kommer att finnas tillgängliga på It Girls hemsida. Om du inte accepterar de modifierade villkoren kan du inte fortsätta att delta i tävlingen. Ingivande av ditt bidrag till tävlingen efter det datum de modifierade villkoren gjorts tillgängliga kommer att anses utgöra ditt godkännande av de modifierade villkoren. Deltagare i finalfasen kommer att presenteras ytterligare villkor i ett separat avtal.

Detta avtal och tävlingsvillkoren regleras av svensk rätt.

 

Frågor skickas till vår kontakt@itgirls.se.

Dela
Gilla 0